Печат на рекламни календари
рекламни календари варна
Станете част от всеки бизнес!

Искате да платите веднъж, а да получите постоянна реклама за 365 дни в годината? Календарът Ви предоставя тази изключителна възможност. Направените разходи са нищожни в сравнение с ефективността от този вид реклама. Инвестирайте в стилните календари на рекламна агенция „Ваком“.

Подарете на клиента си рекламен календар и го направете свой приятел. Така Вашето фирмено лого ще се вижда в неговия офис 24 часа – 365 дни в годината. Популяризирайте Вашата марка върху рекламната площ на календара, значително по-голяма от рекламните площи на останалите сувенирни продукти. Всеки път, когато Ваш клиент отбелязва дата или къса лист от календара, в очите му ще се набива вашето ексклузивно рекламно послание.

Рекламни календари с отлично качество

Рекламна агенция „Ваком“ ще изготви дизайна, с който да представите подобаващо своя бизнес пред света. Вашите календари ще говорят вместо Вас: кои сте, с какво се занимавате, как могат да Ви намерят. Всеки гост или клиент в офиса ще забележи първо Вашия бранд. Календарната реклама трябва да носи точно и ясно послание. Тя се изготвя от нашите маркетингови специалисти и дизайнери и е съобразена с Вашите потребности и желания.

Рекламният календар е без конкуренция. Трудно се оспорва подобно твърдение, защото във всеки офис има само по един календар. Нека това бъде Вашият! Сами избирате цветовете и дизайна. Ние предлагаме отличен пълноцветен печат на хартия, от който да избирате. Така Вашата марка и Вашето послания ще изпъкват без аналози.

С  нашите рекламни календари сте близко до очите и близко до сърцето на Вашите клиенти!